Disclaimer

Deze site is bedoeld om algemeen kennis te geven aan het bestaan van de Roeiploeg Scheldeloodsen.

Hier wordt het reilen en zeilen rondom de roeiploeg uiteengezet. Tevens is het de bedoeling informatie te verstrekken aan leden van de roeiploeg en verdere belangstellenden.

Niets van deze site mag ongevraagd gebruikt worden in andere publicaties van welke aard dan ook. Neem even contact op met de webmaster, zodat samen met u bepaald kan worden hoe u onze informatie kunt gebruiken.

Hoewel aan de samenstelling en het onderhoud van deze website veel zorg wordt besteed, is het niet uit te sluiten dat de gegeven informatie niet meer actueel is. De roeiploeg, haar (bestuurs)leden, of de webmaster, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onvolledigheden of onvolkomenheden. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Heeft u op- en aanmerkingen op deze website, kunt u contact opnemen met onze webmaster.